Ngân hàng thương mại cổ phần An Bình (ABBank) vừa có thông báo liên quan tới nhân sự cấp cao. Theo đó, Hội đồng quản trị ABBank đã chấp thuận đơn từ nhiệm chức danh Tổng giám đốc của Ông Cù Anh Tuấn từ ngày 12/01/2018 vì lý do cá nhân. Ông Nguyễn Mạnh Quân – Phó tổng giám đốc được giao nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng giám đốc từ ngày 12/01/2018. Ông Nguyễn Mạnh Quân sinh năm 1973, là Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh thuộc Học viện Công nghệ Châu Á (Asian Institute of Technology-AIT); Cử nhân ngoại ngữ tiếng AnhRead More →