Ngân hàng cho biết mục đích của việc chia cổ phiếu là giữ chân và thu hút nhân tài. Số cổ phiếu được chia này sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng. Ngân hàng Thương mại cố phần Quốc tế Việt Nam (VIB) vừa công bố tài liệu đại hội cổ đông năm 2018 (sẽ tổ chức ngày 29/3 tại Hà Nội). Trong các nội dung trình lên đại hội có nội dung quan trọng là tăng vốn điều lệ từ mức hơn 5.600 tỷ lên 8.100 tỷ đồng. Việc tăng vốn sẽ được triển khai làm hai đợt. Đợt 1 là chào bán vàRead More →