Ngân hàng cho biết mục đích của việc chia cổ phiếu là giữ chân và thu hút nhân tài. Số cổ phiếu được chia này sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng. Ngân hàng Thương mại cố phần Quốc tế Việt Nam (VIB) vừa công bố tài liệu đại hội cổ đông năm 2018 (sẽ tổ chức ngày 29/3 tại Hà Nội). Trong các nội dung trình lên đại hội có nội dung quan trọng là tăng vốn điều lệ từ mức hơn 5.600 tỷ lên 8.100 tỷ đồng. Việc tăng vốn sẽ được triển khai làm hai đợt. Đợt 1 là chào bán vàRead More →

Những cổ phiếu này được niêm yết trên các thị trường chứng khoán Nhật Bản, Hồng Kông, Trung Quốc và Ấn Độ. Chỉ là kẻ vô danh so với Bitcoin nhưng chúng đã tăng tối thiểu 1.000% trong năm 2017. 4 cổ phiếu được chỉ ra sau khi Bloomberg sử dụng bộ lọc để xem xét tất cả các cổ phiếu, sau khi đã loại đi các cổ phiếu có khối lượng giao dịch quá ít, vốn hóa quá nhỏ hoặc cổ phiếu ở những quốc gia đang bất ổn. Một công ty khác là HEG của Ấn Độ với mặt hàng chủ lực làRead More →