Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh vừa có thông báo về việc bán đấu giá cổ phần  Công ty Cổ phần Mỹ Phẩm Sài Gòn do Tổng công ty Thương mại Sài Gòn – trách nhiệm hữu hạn Một thành viên (Satra) sở hữu. Theo đó, Satra đưa 588.816 cổ phần Mỹ Phẩm Sài Gòn ra đấu giá với giá khởi điểm 32.100 đồng/cổ phần. Cổ phần có mệnh giá 10.000 đồng. Dự kiến đấu giá thành công Satra thu về tối thiểu 18,9 tỷ đồng. Phiên đấu giá dự kiến diễn ra vào 9h ngày 29/12/2017. Công ty Cổ phầnRead More →