Văn phòng Quốc hội hiện vừa có thông tin chi tiết về lịch chất vấn và trả lời chất vấn từ ngày 16 – 18/11/2017 trong khuôn khổ kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XIV. Theo đó, sáng ngày 16/11Quốc hội sẽ bắt đầu chất vấnBộ trưởng Tài chính về công tác quản lý thuế (giải quyết nợ đọng thuế; thanh tra, kiểm tra; chống thất thu thuế, chuyển giá), hải quan đảm bảo nền tài chính an toàn, bền vững; và giải pháp tăng cường quản lý nợ công an toàn, hiệu quả. Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ, thay mặtRead More →