Định giá tài sản có lịch sử hình thành và phát triển khá lâu ở các nước trên thế giới. Như Úc, Mỹ, Canada, Singapore, Anh…Định giá tài sản phát sinh từ chính nhu cầu của mỗi cá nhân mỗi tổ chức. Muốn giao dịch những loại tài sản đã qua sử dụng, nhưng không có yếu tố căn cứ để đưa ra giá trị của tài sản. Bởi vậy ở Việt Nam chỉ trong vòng 3 năm trở lại thì các cá nhân tổ chức chuyên về định giá tài sản mọc lên rất nhiều. Nắm bắt được nhu cầu thi trường rất lớnRead More →