Lần đầu tiên đăng đàn trả lời chất vấn Quốc hội trên cương vị Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, ông Lê Minh Hưng cho biết dự trữ ngoại hối đã đạt 46 tỷ USD, trong đó từ đầu năm đến nay, đã mua được 7 tỷ USD. Về Nghị quyết 42, ông Lê Minh Hưng khẳng định đây là khuôn khổ pháp lý quan trọng và hữu ích để đẩy nhanh xử lý nợ xấu. Nhờ nó mà các cán bộ ngân hàng cũng tự tin hơn khi xử lý nợ xấu. Nghị quyết mới có hiệu lực từ 15/8, Ngân hàng Nhà nước có nhữngRead More →